Sportsudvalget

Sportsudvalgets medlemmer:

Profile Image
Axel Moen
Charlotte Kjær Kristensen
Chenette Augustinus
Jacob Gertsen
Michelle Mendieta
Morten Bredsgaard Randers
Profile Image
Nanna Skovsgaard Kristensen
Pia Carøe Løvlund Steenholdt
Ulrik Dollerup