Fairplay

Fairplay

  •  Vi er ærlige og fair

Vi dømmer kun på vores egen banehalvdel

Vi dømmer som vi ser bolden.

Vi dømmer bolden god, selvom kun en lille del af den rører stregen.

Vi giver modstanderen bolden, hvis vi er i tvivl.

Vi siger pointstillingen højt efter hver bold, så vi undgår tvivl.

Kontakt stille og roligt lederne af turneringen, hvis I er tvivl om reglerne


• Vi opfører os ordentligt på banen

Hvordan viser jeg det?

Hvordan bør man som forældre agerer?

Hvilke muligheder har man når fairplay er sat ud af spillet?


  • Vi respekterer vores modstandere

Taler pænt

Respekterer modstanderens kendelser


  • Vi siger ”tak for kampen”

Vi giver hånd efter kampen

Giv børnene plads til dette lille ritual


  • Vi bakker hinanden op

Det er bedre at opmuntre end kritisere

Både når vi taler doublemakker eller i holdkamp

Som forældre – vis interesse – tag med til træning og kampe

Ros barnet

Kig ikke kun resultat – men kamp og præstation

Vis interesse for andre end dit eget barn


  • Vi viser hensyn

Vi lærer børnene at være hensynsfulde – undgå mobning

Vi viser hensyn til ledere/trænere

Kontakt klubbens ledelse, hvis I fornemmer tendenser til mobning

Kontakt klubben, hvis I fornemmer problemer mellem barn og træner

Respekter trænerens dispositioner, men henvend dig, hvis du har forslag til ændring

Kun gennem dialog kan vi ændre noget


  • Vi er gode kammerater

Lad barnet brug tid i klubben

God kammerat – og blandt gode kammerater

Hvis det sportslige skal lykkes, skal andre forudsætninger være opfyldt

Forældreopbakning

Sociale relationer i klubben


  • Vi hjælper til i vores klub

Tilhørsforhold

Frivillig arbejdskraft

Kørsel

Holdleder

Lede turneringer

Spillerne repræsenterer klubben, når de er ude