Morten Bjergens "Gør dig umage - legat"

Morten Bjergen var en stor og anerkendt kapacitet indenfor badmintonsporten. 


Dette sammenholdt med et kæmpe engagement, en unik personlighed og en fantastisk evne til at rumme både bredde, elite, voksne og børn gjorde Morten til indbegrebet af St Restrup IF's Badmintonafdeling.


Klubben blev, under Mortens sportslige ledelse, præget af ambitioner, seriøsitet, glæde ved sporten, omsorg og rummelighed doseret i tilpasse mængder så alle følte sig værdifulde i fællesskabet og gjorde sig umage.


Morten Bjergen var igennem en lang årrække, og indtil sin død, badmintontræner og talentudvikler i St. Restrup Idrætsforening.


I forbindelse med at Morten Bjergen døde alt for tidligt i en alder af 49 år, foranledigede familien Bjergen, at der skulle oprettes en mindekonto og et legat i forbindelse med bisættelsen af Morten Bjergen den 5. september 2018.


Pengene er indbetalt af privatpersoner, der ønskede at sende en sidste hilsen til Morten Bjergen.


Alle bidrag er velkomne

Mindekontoen:

Reg. nr. er 9037

Kontonummer er 2600069848

Legatet ” Gør dig umage”

Formålet med nærværende legat er at fremme badmintonsporten blandt unge i St. Restrup Idrætsforening. Legatet skal støtte den eller de unge badmintonspillere, som har gjort sig specielt bemærket ved at gøre sig umage for, at blive en bedre badmintonspiller og udnytte sit sportslige potentiale optimalt.


Ungdomsudvalget i St Restrup Idrætsforenings Badmintonafdeling, kan indstille spillere til legatet. Herudover kan ungdomsafdelingen søge om legat til aktiviteter til en gruppe af spillere en gang årligt.


Kriterierne for, hvad der skal til for at opnå legatet, størrelsen af legatet og hvem der hvert år vælges til at modtage legatet, er ene og alene en beslutning, som familien Bjergen tager. Familien Bjergen kan også på eget initiativ finde en eller flere kandidater, hvis de måtte ønske det.


Ansøgning fra ungdomsafdelingen om legat til fælles aktiviteter for en gruppe af spillere sendes på skrift til familien Bjergen, som tager beslutning om, hvorvidt ansøgningen kan imødekommes og med hvilket beløb.

Den samlede sum, der kan uddeles fra legatet, står på en konto i St. Restrup Idrætsforening.


Badmintonafdelings navn og administreres af siddende bestyrelse - som nævnt efter anvisning fra familien Bjergen. Familien Bjergen skal årligt og i øvrigt efter anmodning have kontoudskrift af kontoen.


St. Restrup Idrætsforening, Badmintonafdeling har mulighed for, at tilføre yderligere penge til den samlede sum, som legatet uddeles fra. Det vil dog ikke ændre på, at det er ovenstående betingelser, som til enhver tid er gældende for håndteringen af uddeling af legater.

Legatet gik i 2024 til Emma Krabsen - stort tillykke Emma.