Bestyrelsen (koordineringsgruppen)

Koordineringsgruppen (bestyrelsen)

Profile Image
Kasserer
Henrik Kjeldal
Frivillig Koordinator
Mette Lund Thuen
Profile Image
Kasser for hovedforeningen
Lars Møller Madsen
Profile Image
Formand
Heidi Hyllen Aabech Jensen
Kampfordeler
Jacob Ryberg Pedersen
Sekretær
Anne Steffensen
Profile Image
Driftskoordinator (Baner og materialer)
Mads Andreasen
Profile Image
Holdsportskoordinator / hjemmesidekoordinator
Andreas Juhl Svendsen
Profile Image
Tøjkoordinator
Pernille Dahl Bach