Børn i bilen

​Børn i bilen

Til forældre

 Når der køres med andre folks børn, forventes det at føreren af køretøjet er bevidst om, at han/hun har det fulde ansvar for de personer, der transporteres.

 Føreren af køretøjet må aldrig tillade, at flere personer, end der er seler til i bilen, kører med.
 Føreren af køretøjet skal altid være opmærksom på, at alle spillere i bilen har sele på.

 Børn under 140 cm bør IKKE sidde på passagersædet foran i bilen, hvis der er airbag.
 Hastighedsgrænserne skal til enhver tid overholdes (også selvom tidsplanen skrider).

 Føreren skal ALTID køre efter forholdene (tæt trafik, tåge, sne mv.).

 Føreren skal være frisk og veludhvilet, og naturligvis ikke være påvirket af nogen former for rusmidler.
 Køretøjet skal være i en sådan stand, at det ikke udsætter passagerne for unødig fare.


Til Spillere

 Tillad aldrig at du eller andre transporteres i et køretøj uden seler til alle passagerer.

 Sørg til enhver tid for at anvende sele. 

 Udvis altid hensyn til føreren af køretøjet.

 Føler du eller en holdkammerat utryghed i forbindelse med forældrekørsel bør i til enhver tid tage kontakt til træneren/holdlederen.


Til træneren/holdlederen

 Lav inden sæsonen en plan over, hvilke forældre der skal køre til hvilke kampe (vær opmærksom på at ikke alle forældre har seler til 4 spillere i køretøjet).

 Undersøg hvor lang tid køreturen normalt vil tage, og afsæt gerne ekstra tid til transport, da dårligt vejr (tåge, sne m.m.), tæt trafik og andet kan påvirke transporttiden. 

 Inden sæsonen starter, gør da forældrene opmærksomme på, at du forventer, at de overholder foreningens trafikpolitik. 

 Spillere, der henvender sig vedr. utryghed i forbindelse med transport, bør altid tages seriøst, og du bør derfor udvise ansvar og tage kontakt til den pågældende forælder (nævn aldrig den pågældende spillers navn).


Til ledere/bestyrelse

 Pointer overfor alle trænere, at de har et medansvar, og derfor bør gøre alle forældre opmærksomme på trafikpolitikken (fx i forbindelse med opstartsmøde/ forældremøde). 

 Påmind jævnligt klubbens medlemmer om deres ansvar med eksempelvis en kort tekst i klubbladet, på en plakat eller på hjemmesiden.