Generalforsamling 2019

Formandens beretning

På sidste års generalforsamling sagde vi farvel til Ketty vores suppleant gennem rigtig mange år (hvor mange?). Samtidig var vi så heldige at få Thine med i bestyrelsen, hvilket vi har været rigtig glade for. Den siddende bestyrelse har efterhånden meget erfaring og er rimelig rutineret, og den ”daglige drift” glider meget smertefrit. Så det var dejligt med nye øjne på vores arbejde.

Første arrangement efter sidste års generalforsamling, skulle have været vores store fælles juletræsfest. Desværre havde vi ikke opbakning til at gennemføre det. Så det vi gerne ville have gjort til en hyggelig juletradition på tredje år, blev desværre ikke til noget.
Ét arrangement vi dog ikke går på kompromis med, er vores sæsonafslutning den store opvisning først i april, hvilken der heldigvis også var rigtig mange frivillige der stod klar til at hjælpe med. Således havde vi alle vores børnehold + de gæve cross dansere på gulvet til en rigtig festlig dag.
Igen i år fortsatte tre hold med såkaldt sommertræning. Nemlig HIIT, forældre/barn i Frejlev og CrossGym i Sønderholm. Jeg tror faktisk ikke HIIT nåede at holde rigtig sommerferie, for de var klar til at starte igen allerede sidst i juli.
Og dermed fik vi skudt den nuværende sæson godt i gang. Medlemstallet er stort set det sammen som sidste sæson, ca. 240 børn og 140 voksne (inkl. gengangere). I år har vi fået et sjippe-hold op at køre igen. Tre lokale piger fra 9. klasse meldte sig til at prøve at starte et hold op. Og det er en bragende succes. Lige nu har vi sat et loft på 35 børn, men der er venteliste til holdet. Denne succes udlignes af, at vi har måtte lukke vores to dansehold og springerne i Sønderholm er væsentligt reduceret. Desværre nok fordi, vi ved sæsonstart stod uden trænere. Det lykkes os at finde et kompetent trænerteam i 11. time, men gymnasterne er desværre udeblevet.
Vores voksne medlemmer er steget, hvilket helt klart skyldes vores Yogahold. Jeanette har heldigvis indvilget i at have to hold, så vi ikke behøvede at sige nej til nogle. Desværre måtte vi lukke vores GymFit hold, her var opbakningen alt for lille.
Det betyder så at Michaela har fået tid til at tage træneruddannelsen i SMART. Vi håber hun vil lave en række træninger hen over foråret, så vi kan få skabt interesse til et SMART-hold i næste sæson.
Vi er rigtig glade for de mange voksen-medlemmer. Vi hører jævnligt, at nogle falder fra og vælger de mere fleksible tilbud i fitnesscentrene i Skalborg og Aalborg. Men vi holder fast i vores traditionelle forening-form. Vi vil rigtig gerne forny os på de hold vi udbyder, men vi er en forening på godt og ondt, og for os er det vigtigste at man, mens man træner, kan føle sig som en del af fællesskabet i lokalsamfundet. Måske endda få nye bekendte gennem træningen i RIF Gymnastik. ”Vi vil så gerne have du bliver 5 minutter længere”.
Faktisk har hovedbestyrelsen i RIF i samarbejde med de øvrige afdelingsbestyrelser og andre interesserede lige være igennem en visions-proces. Der ligger rigtig mange snakke og overvejelser bag, men vi blev ret hurtigt enige om de 4 F´er der skal gennemsyre hele RIF.
Til sidst lidt om, hvad vi har tumlet med på det sidste.
Vi arbejder på at få en RIF Gymnastik-trøje. En ”hold”-trøje som medlemmerne kan købe, som vi kender det fra både fodbold, håndbold og badminton.
Vi er stadig på jagt efter nye redskaber. Før sæsonstart købte vi nye airtracks til Frejlev, i går købte vi en ny (brugt) trampolin til Sønderholm og vi har stadig lidt penge vi skal have brugt i samarbejde med Frejlev skole, for salg af nogle gamle redskaber.
I år skal vi prøve noget helt nyt, idet Spring 2 gerne vil ud og vise, hvor gode de er blevet. De har meldt sig til 3 DGI-opvisninger i løbet af marts måned. Vi bakker op så godt vi kan med fx midler til ekstratræning. I starten af november var de i Gudumholms springgrav. Det bliver fedt at følge dem.
Til allersidst vil jeg gerne benytte lejligheden til at takke bestyrelsen for det gode samarbejde vi har og vores instruktører for deres engagement. Jeg håber, I, hver uge kan mærke, hvilken stor betydning I har for vores medlemmer. Kæmpe skulderklap til jer. Også en tak til vores medlemmer for jeres deltagelse og særligt tak til de frivillige der er søde til at hjælpe særligt i RIF Cafe, men også med andre opgaver vi beder om hjælp til.

RIF Vision
Fedt sted at være
Vi vil være så attraktivt et tilbud, at du ikke kan lade være med at komme i klubben – fordi det er hyggeligt, fordi der altid sker noget og der er søde mennesker. Det gør dig i godt humør. I RIF møder du dine venner, din nabo og dine medborgere, og det giver værdi for den enkelte og lokalsamfundet som helhed.
Fællesskab – et større VI
I RIF hjælper vi hinanden på tværs af hold, afdelinger og udvalg. Vi løfer i flok, for kun på den måde kan vi skabe attraktive rammer og tilbud, som vores medlemmer har glæde af og vil være en del af.
Fritid for alle
Vi vil være en forening, der tilbyder motion, idræts- og sportsoplevelser i nye som famle variationer, og som favner bredt og inkluderer ung som gammel.
Fantastiske rammer
Vi arbejder for at skabe fantastiske rammer for vores lokalområde, som kan samle Frejlev og dens oplandsbyer i et stort moderne ”forsamlingshus”, der både rummer skønne rum til fysisk udfoldelse og sportsoplevelser og aktiviteter, der skaber fællesskaber og sammenhængskraft lokalt.


Mette Nimand

Referat

 1. Valg af dirigent - Jeanette Emanuelsen. Der konstaterede at Generalforsamlingen var lovligt varslet, og dermed kunne fortsætte.
 2. Formandens beretning. - Godkendt. Beretning vil være at finde på hjemmesiden.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab og eventuelt udkast til budget v/kassereren. - Godkendt
 4. Indkomne forslag
  • ingen
 5. Valg til bestyrelsen
  • Formand for 2 år. Mette genopstillede. Genvalgt.
  • Medlem for 1 år. Louise genopstillede. Genvalgt.
  • Medlem for 1 år. Joan genopstillede. Genvalgt.
 • Suppleanter - Thine Kirwa og Tinna Bak Bragenholt modtog valg hertil.

 
Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

 1. Eventuelt