Ind- og udmeldelse

Indmeldelse og udmeldelse skal ske direkte til den enkelte afdeling. 


Du kan finde INFO herom på den enkelte afdelings hjemmeside, da regelsæt kan være forskelligt.