Generalforsamling 2014

Formandens beretning

Beretning RIF gymnastik generalforsamling 10. november 2014.
Det er mit første år som formand, og derfor også min første beretning. Jeg har valgt at være frivillig i RIF gymnastik, fordi jeg mener at gymnastik og den kultur jeg er vokset op med og i gymnastikkens verden, er noget jeg gerne vil sikre, også findes i ”min by” og til mine børn i fremtiden.
Igen i år har vi været ambitiøse i vores planlægning af hold til denne sæson. Det er et stort arbejde at få planen til at gå op, både så det tilgodeser det der efterspørges, de instruktører vi får fat i, og de tider og lokaler vi har til rådighed. Jeg synes vi er kommet godt i mål, på trods af et par justeringer undervejs. Ikke alle hold har været lige efterspurgte, og for at sikre, at vi er en forening, hvor økonomien kører rundt, så har vi valgt at sløjfe nogle få hold, samt lægge et par hold sammen.
I fremtiden vil det være rigtig dejligt, hvis vi i endnu højere grad kunne ramme lige præcis de hold, som vores medlemmer, eller måske kommende medlemmer ønsker at deltage på. F.eks. ved vi, at yoga er efterspurgt, og vi har også en instruktør, som lover at starte yoga op igen fra næste sæson. Har man flere ønsker eller ideer, så tager vi meget gerne imod.
Den nye skolereform var vi meget spændte på, om den ville have indflydelse på efterspørgslen af hold, men til nu har vi ikke mærket den store forskel. På Frejlev skole er det muligt i de store klasser at vælge et DGI undervist valgfag, som indeholder praktik i foreningen. Vi har endnu ikke i gymnastik haft forespørgsel til dette, men vi er klar til at tage imod eventuelle praktikanter, og synes at det er spændende, hvis vi kan være med til at forme fremtidens instruktører igennem skolearbejdet.
I det sidste år har vi sammen med skolen og Idræt på Tværs købt en air-track. Det har været til begejstring for både de små gymnaster og springholdene her i hallen, og vi håber at kunne få endnu mere anvendelse af den i fremtiden.
Samarbejdet med Hovedbestyrelsen fungerer rigtig godt. Vi har lige nu en spændende opgave med at finde ud af hvad de penge der genereres i HB skal bruges til, og det har været lagt ud til brugerne i RIF at komme med forslag. For at alle kunne mærke en gevinst ved at hal 2 nu er betalt, har vi valgt at vi her i 2014, ikke skal betale medlemskontingent til Hovedbestyrelsen. Det er 50 kr. sparet pr. medlem, så det er en god rabat for os i gymnastik.
Udover at det er godt for os at vide hvad der rør sig i de øvrige afdelinger af RIF, så er det også en inspirationskilde at høre hvad de andre har af succes og udfordringer, så vi kan hjælpe hinanden. Det har for gymnastik betydet, at vi til opvisningen i foråret, for første gang prøvede at have sponsorer til vores arrangement. Det har givet os blod på tanden, og en erfaring, som vi arbejder videre på.  Det har også betydet, at vi meget snart skal til at bruge et andet regnskabs system, som fodbold netop har testet af, og som efter sigende skulle være rigtig godt og nemt, så vi har i hele RIF besluttet at benytte samme system, så vi kan få gavn af både kendskab, erfaringsudvekslinger på tværs og økonomien bag. Et spændende projekt.
Vi har nu kørt to sæsoner med vores nye betalingssite, og vi synes selv at det fungerer fint. Der er selvfølgelig mange ønsker til hvad det elles skal kunne, men vi udbygger og lærer nyt, så det sker stille og roligt. Facebook er også noget vi brugere mere og mere, både ud til vores medlemmer, blandt instruktørerne og på vores fælles RIF side. Det er en rigtig god ide at være medlem af vores gruppe, hvis man er på Facebook, for det giver meget vigtig og hurtig information om hvad der rør sig.
Det at være i en bestyrelse, og det at være frivillig er noget af en størrelse, som vi har haft oppe at vende. I bestyrelsen synes vi selvsagt, at det er naturligt, at være frivillig, men vi mærker også, at det er sværere og sværere at få vores omverden med på ideen. Vi synes det er et fælles ansvar at vores forening lever, og ikke bare overlever. Vi har ambitioner og en masse værdier som vi gerne vil arbejde med, og give videre, men hvordan? Vi kan ikke klare det hele selv, og vi savner inspiration til hvad vi kan gøre, for at flere har lyst at yde en lille indsats. Det behøver ikke være i form at bestyrelsesarbejde, og man skal ikke være en del af bestyrelsen, for at få indflydelse, men hvad skal der til?
Vi har aftalt, at vi her på denne generalforsamling vil åben og for en dialog. Senere, vil Mette tage over, så vi fra jer, kan få lidt inspiration og viden, at arbejde videre på.
 
Jeanette Pagh Emanuelsen
Formand for RIF gymnastik

Ekstraordinær Generalforsamling

26. November 2014

Ved afholdelse af ekstraordinær generalforsamling var der 11 fremmødte, og kun et punkt på dagsordenen. Vi skulle vælge 2 nye medlemmer. En for et år, og en for 2 år.
på valg var Maria Hammer og Anne Riis Ruby, begge blev valgt.

Tak for opbakning fra de fremmødte.
På bestyrelsens vegne
Jeanette Emanuelsen, Formand