Generalforsamling 2017

Formandens beretning

Det er både med stolthed og vemod at jeg skal fremlægge denne beretning, da det også bliver min sidste som Formand i RIF gymnastik.
Men først, stoltheden!
Vi har en fantastisk forening, hvor vores dygtige instruktører formår at levere gymnastik, dans og motion til en lang række medlemmer, og dermed skabe netop det vi er her for:  at virke for idrættens udbredelse, for derved at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.
 
Vi oplevede i sæson 16/17 at have flere børnegymnaster og en lille tilbagegang i voksne, hvilket stort set er som at bevare de mange glade medlemmer alt i alt.
 
I sæson 16/17 blev det desværre også til et farvel eller på gensyn til en af de instruktører vi har haft længst, Inge Hasse trængte til lidt pause og mere tid til rejser, og valgte derfor at stoppe for nu. Inge er en fantastisk instruktør, og er savnet. Heldigvis er Inge ikke glemt, og jeg er sikker på at vi oplever hendes engagement på anden vis i tiden fremover også.
 
Sæsonen var også en succes for vores teenagere, hvor vi fik flere end vi plejer. En gruppe der ellers er rigtig svær at motivere og tiltrække, men med Grith ved roret i CrossGym for teenagere, lykkedes det i denne sæson. Desværre er det som det plejer at være, at vi sjældent kan holde fast i mere end en sæson, så i år måtte holdet lukkes pga. manglende tilmeldinger.
CrossGym har generelt været et hold der har tiltrukket mange voksne medlemmer, og det er vi meget glade for at det kører med gode forhold i Sønderholm, hvor vi har samlet det ude, da der er bedre plads end i Kælderen. Det har ellers tidligere været svært at tiltrække voksne medlemmer til hold i Sønderholm de sidste 5-6 år, men her har vi ramt det helt rigtige, og der er i denne sæson udvidet med endnu en ugedag, så det nu kører 3 gange om ugen.
 
Sidste sæson hævede vi lønningerne for vores instruktører, men desværre viste det sig at være for optimistisk en beregning, og selvom vi nødigt vil skuffe, blev det ved sæsonens afslutning besluttet i bestyrelsen, at den økonomiske godtgørelse måtte tilbage til tidligere niveau, så vi kan retfærdiggøre den økonomi vi har ansvaret for at styre.
 
Sæsonen blev afsluttet med vores frivillige indsats ved Landsstævnet, og her var det særligt de mange voksne gymnaster fra Inges M/K hold, der kom og gav et nap med.
 
Jeg tør godt sige fra alle os frivillige, at udover at vi fik lov at arbejde, også havde nogle sjove vagter hvor det at løfte i flok virkelig blev udlevet og oplevet.
Vores primære opgave bestod i at servere aftensmad til de gymnaster der havde forudbetalt, og her fik vi også besøg af fødevarestyrelsen en af aftenerne, med en stor glad smily som resultat. Det gav lidt ekstra til humøret bland alle. Så var vores hårnet og forklæder pludselig meget mere elegante J
 
Alt i alt en rigtig god sæson!
 
Det vemodige er så mit farvel til Gymnastik bestyrelsen, som jeg er så glad for at være en del af. De kvinder jeg her arbejder sammen med, er hver og en helt fantastiske, og vi arbejder rigtig godt sammen – og bedst af alt, vi hygger os meget når vi er sammen! Som formand er man automatisk også en del af hovedbestyrelsen i RIF og der er her jeg har oplevet det behov der er for noget styring af vores fælles forening. En opgave vi har søgt efter nogle at tage over på, men desværre uden held, og det er kun derfor jeg nu har valgt at træde til hvor jeg oplever at behovet er større. RIF Gymnastik kører så godt og jeg er derfor helt sikker på at det bare vil fortsætte.
Beslutningen var svær, men nu den er taget, glæder jeg mig meget til at tage fat i de ting jeg ser, kan forbedres i vores hovedforening, og som forhåbentlig mærkes i alle afdelinger, også Gymnastik.

Jeanette Pagh Emanuelsen

Referat

 1. Valg af dirigent - Else Levisen, som konstaterede generalforsamlingen lovligt varslet.
 2. Formandens beretning. Ingen spørgsmål. Godkendt.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab og eventuelt udkast til budget v/kassereren. Ingen spørgsmål. Godkendt.
 4. Indkomne forslag
  • at der fremover kan udbetales løn/godtgørelse til bestyrelsesmedlemmer.

Forslaget lyder på max. ca. 3.000 kr. Bestyrelsen kan selv tage stilling til hvordan det gøres.

 • ingen stemmer imod. Vedtaget.
 1. Valg til bestyrelsen
  • Udvalgsmedlem for 1 år. Mette genopstiller. Genvalgt.
  • Udvalgsmedlem for 1 år. Joan genopstiller. Genvalgt.
  • Udvalgsmedlem for 1 år. Louise genopstiller. Genvalgt.

 

 • Suppleant - Ketty Jensen valgt.
 1. Eventuelt - intet.